O Funduszu

Trudno jest zdobyć kredyt początkującym przedsiębiorcom. Nieważne, jak innowacyjne byłyby ich pomysły - bez kapitału nie będą mogły się rozwijać. Posiadanie własnych środków wystarczających na rozwinięcie działalności jest przywilejem niewielu. Potencjał technologicznych firm, które nie powstały - jest ogromny.

Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest Fundusz „Kapitał dla energii". Jego celem jest pomoc w utworzeniu nowych przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych pomysłów, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania energii w budynkach. Praktyczną pomocą jest zapewnienie kapitału na inwestycje oraz partnerów do współpracy.

Fundusz świadczy też usługi doradcze dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej, w zakresie prawidłowego zarządzania firmą, dostępu do technologii i ekspertów, a także globalnych rynków. Co więcej nowopowstałe firmy będą mogły skorzystać z infrastruktury niezbędnej do dalszego rozwoju. Fundusz „Kapitał dla energii” został powołany przez Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny (www.euro-centrum.com.pl), którego działalność koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach.

Pierwowzorem dla Funduszu był Projekt „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i objęty Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Fundusz zapewnia wsparcie grupy ekspertów rynkowych i analityków finansowych. Swoją pomoc kieruje przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska naukowego i akademickiego, którzy planują komercjalizację wyników swych badań i wynalazków (w tym spin off'ów),
  • właścicieli młodych firm wdrażających innowacyjne rozwiązania (preferowane inwestycje związane z poszanowaniem energii i jej efektywnością w budynkach, a także odnawialnymi źródłami energii),
  • twórczych pomysłodawców, którzy znają swoje otoczenie i przy odpowiednim wsparciu finansowym będą dążyli do założenia własnej firmy opartej na technologii.

Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy zainteresowani założeniem nowej firmy na bazie zgłoszonego do nas innowacyjnego pomysłu, o ile zgłaszany przez nich projekt nie stanowił dotychczas przedmiotu obrotu komercyjnego.

Kapitał

Kapitał

Zapewnienie kapitału na inwestycje w obszarze działań związanych z poszanowaniem energii w budynkach

Doradztwo

Doradztwo

Usługi doradcze w zakresie rozpoczynania działalności, zarządzania firmą, dostępu do technologii, a także rynków globalnych

eksperci

Eksperci

Wsparcie grupy ekspertów rynkowych dla komercjalizacji wyników badań firm wywodzących się ze środowiska akademickiego