Oferta

Badania i analizy pomysłu:

  • badanie poziomu innowacyjności i wykonalności
  • badanie czystości patentowej
  • opracowanie Biznes Planu, w tym analiza rynku
  • rozwój koncepcji produktu, testowanie i ocena nowego produktu

Wejście kapitałowe:

  • oszacowanie potrzeb kapitałowych
  • uzgodnienie zasad wejścia kapitałowego
  • zdefiniowanie tzw. kamieni milowych i harmonogramu kolejnych transz
  • ustalenie zasad wyjścia
  • dokapitalizowanie do 2 mln PLN, maksymalny udział w kapitale zakładowym - 75%