Oferta

Badania i analizy pomysłu:

  • badanie poziomu innowacyjności
  • badanie czystości patentowej
  • analiza rynku innowacyjnego rozwiązania
  • opracowanie Biznes Planu / Studium Wykonalności
  • rozwój koncepcji produktu (prototypowanie)
  • testowanie i ocena nowego produktu

Wejście kapitałowe:

  • uzgodnienie zasad wejścia kapitałowego
  • kluczowe elementy strategii wejścia
  • strategia wyjścia
  • dokapitalizowanie do 200 tysięcy euro