Spółki

Utworzone spółki

Zapraszamy do poznania oferty technologicznych firm, utworzonych na bazie innowacyjnych pomysłów i wchodzących w skład portfela Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum:

Aeroem E. Margański SKA

O firmie

Spółka powstała w kwietniu 2011 roku. Opiera się na innowacyjnej technologii projektowania samolotów w układzie tzw. "kaczki", który zakłada usytuowanie usterzenia wysokości przed skrzydłem wytwarzającym siłę nośną, przy wyeliminowaniu dotychczasowych wad układu. Wyposażenie w powyższy system sterowania umożliwia: zwiększenie prędkości, wydłużenie czasu i zasięgu lotu bez zwiększania mocy silnika i przy zmniejszonym zużyciu energii, oszczędność do 20% paliwa. Samoloty przeznaczone są do celów komercyjnych.

EUVIC ENERGIA

O firmie

Spółka powstała w kwietniu 2011 roku.  Zajmuje się projektowaniem rozwiązań informatycznych wspierających działania na rzecz obniżenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in. System Wspomagania Decyzji, który umożliwia prowadzenie ilościowych i wartościowych analiz zużycia mediów, opracowanie i porównanie kilku wariantów planowanych przedsięwzięć proekologicznych oraz zestawienie szacowanych efektów z rzeczywiście uzyskanymi oszczędnościami.  Adresaci  firmy to m.in. samorządy i spółki komunalne zarządzające mediami w gminach.

Planergia

O firmie

Planergia została założona w maju 2012 roku. To spółka technologiczna, której zadaniem jest stworzenie kompleksowej platformy informacyjnej, stanowiącej jednocześnie katalog ofert dostawców technologii oraz bank informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach wykorzystujących technologie i rozwiązania energooszczędne. Celem spółki jest również prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Mikrobiogaz

O firmie

Spółka utworzona w 2013 roku proponuje innowacyjne rozwiązanie modułowej (skalowalnej) instalacji biogazowej małej mocy. Instalacja tworzona jest z myślą o niewielkich gospodarstwach, wykorzystujących własny potencjał surowców. Oryginalność pomysłu polega na modułowej, powtarzalnej instalacji i kogeneratorze małej mocy (silniku z generatorem prądu z odzyskiem ciepła) w przedziale od 8 do 24 kW mocy elektrycznej oraz od 4 kW do 18 kW mocy ciepła. Dzięki powtarzalności elementów mikrobiogazownia jest skalowalna i może być łatwo rozbudowywana w zależności od potrzeb użytkowników.

ProTrainUp

O firmie

Spółka utworzona w sierpniu 2013 r. wprowadza nowe rozwiązania informatyczne do środowiska gier zespołowych. ProTrainUp to serwis wspomagający działalność klubów piłkarskich, pracę trenerów oraz zawodników piłki nożnej. Internetowa platforma oferuje wirtualną szatnię, kreator prezentacji, a także dziennik i bibliotekę trenera. Zapewnia stałą komunikacje, bezpośredni dostęp do planów treningowych, umożliwia śledzenie wyników piłkarzy i wgląd w opinię trenera.

Pracownia Architektoniczna Euro-Centrum

O firmie

Spółka powstała w listopadzie 2013 r. Oferuje kompleksową obsługę i wsparcie dla osób planujących budowę domów energooszczędnych i pasywnych. Zajmuje się ich projektowaniem, realizacją, monitoringiem oraz certyfikacją energetyczną. Przybliża koszty budowy i użytkowania, a także doradza jak uzyskać dofinansowanie do rozwiązań energooszczędnych. D