Spółki

Utworzone spółki

Zapraszamy do poznania oferty technologicznych firm, utworzonych na bazie innowacyjnych pomysłów i wchodzących w skład portfela Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum:

Aeroem E. Margański SKA

O firmie

Spółka powstała w kwietniu 2011 roku. Opiera się na innowacyjnej technologii projektowania samolotów w układzie tzw. "kaczki", który zakłada usytuowanie usterzenia wysokości przed skrzydłem wytwarzającym siłę nośną, przy wyeliminowaniu dotychczasowych wad układu. Wyposażenie w powyższy system sterowania umożliwia: zwiększenie prędkości, wydłużenie czasu i zasięgu lotu bez zwiększania mocy silnika i przy zmniejszonym zużyciu energii, oszczędność do 20% paliwa. Samoloty przeznaczone są do celów komercyjnych.

EUVIC ENERGIA

O firmie

Spółka powstała w kwietniu 2011 roku.  Zajmuje się projektowaniem rozwiązań informatycznych wspierających działania na rzecz obniżenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in. System Wspomagania Decyzji, który umożliwia prowadzenie ilościowych i wartościowych analiz zużycia mediów, opracowanie i porównanie kilku wariantów planowanych przedsięwzięć proekologicznych oraz zestawienie szacowanych efektów z rzeczywiście uzyskanymi oszczędnościami.  Adresaci  firmy to m.in. samorządy i spółki komunalne zarządzające mediami w gminach.

Planergia

O firmie

Planergia została założona w maju 2012 roku. To spółka technologiczna, której zadaniem jest stworzenie kompleksowej platformy informacyjnej, stanowiącej jednocześnie katalog ofert dostawców technologii oraz bank informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach wykorzystujących technologie i rozwiązania energooszczędne. Celem spółki jest również prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Mikrobiogaz

O firmie

Spółka utworzona w 2013 roku proponuje innowacyjne rozwiązanie modułowej (skalowalnej) instalacji biogazowej małej mocy. Instalacja tworzona jest z myślą o niewielkich gospodarstwach, wykorzystujących własny potencjał surowców. Oryginalność pomysłu polega na modułowej, powtarzalnej instalacji i kogeneratorze małej mocy (silniku z generatorem prądu z odzyskiem ciepła) w przedziale od 8 do 24 kW mocy elektrycznej oraz od 4 kW do 18 kW mocy ciepła. Dzięki powtarzalności elementów mikrobiogazownia jest skalowalna i może być łatwo rozbudowywana w zależności od potrzeb użytkowników.

ProTrainUp

O firmie

Spółka utworzona w sierpniu 2013 r. wprowadza nowe rozwiązania informatyczne do środowiska gier zespołowych. ProTrainUp to serwis wspomagający działalność klubów piłkarskich, pracę trenerów oraz zawodników piłki nożnej. Internetowa platforma oferuje wirtualną szatnię, kreator prezentacji, a także dziennik i bibliotekę trenera. Zapewnia stałą komunikacje, bezpośredni dostęp do planów treningowych, umożliwia śledzenie wyników piłkarzy i wgląd w opinię trenera.

Pracownia Architektoniczna Euro-Centrum

O firmie

Spółka powstała w listopadzie 2013 r. Oferuje kompleksową obsługę i wsparcie dla osób planujących budowę domów energooszczędnych i pasywnych. Zajmuje się ich projektowaniem, realizacją, monitoringiem oraz certyfikacją energetyczną. Przybliża koszty budowy i użytkowania, a także doradza jak uzyskać dofinansowanie do rozwiązań energooszczędnych. Dodatkowym aspektem jej działalności jest także projektowanie budynków plus-energetycznych.

SMART DATA LIGHTS

O firmie

Spółka powstała w 2016 roku na bazie innowacyjnego pomysłu dotyczącego zarządzania oświetleniem w przestrzeni publicznej. Projekt opiera się wykorzystaniu Internet of Things

ulicznych lamp oświetleniowych jako elementu składowego złożonego systemu sterowania i zbierania informacji. Rozwiązanie może być wykorzystywane przede wszystkim do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. System wyposażony jest w czujniki wykrywające ruch osób i pojazdów, pozwala również mierzyć parametry fizykochemiczne takie jak: natężenie światła, poziom hałasu, poziom zanieczyszczeń, wilgotność czy zamglenie.

Poniższe firmy, utworzone przy udziale i wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, obecnie z powodzeniem działają samodzielnie na polskich i zagranicznych rynkach. Park stale otwarty jest na wsparcie spółek w realizowaniu ich dalszych planów rozwojowych:

Phoenix Systems

O firmie

Od 2011 spółka zajmuje się technologiami informatycznymi. Tworzy system operacyjny Phoenix-RTOS, który odpowiada za "cyfrową inteligencję" współczesnych urządzeń. System ułatwia tworzenie oprogramowania dla robotów, samochodów elektrycznych, aparatury medycznej oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Systemy wbudowane, dzięki długiej pracy na zasilaniu bateryjnym oraz procesorom konfigurowalnym zużywają znacznie mniej energii.

Przedsiębiorstwo utworzyło także swoje przedstawicielstwo w Bristolu (Wielka Brytania). Gotowy system jest udostępniany w oparciu o licencję.

Firma utworzona przy udziale i wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, obecnie z powodzeniem funkcjonuje już samodzielnie na polskich i zagranicznych rynkach. Park stale otwarty jest na wsparcie spółek w realizowaniu ich dalszych planów rozwojowych.

Dynamic Technology (dawniej Nanomax)

O firmie

Spółka utworzona w kwietniu 2013 r. skupia się na produkcji i sprzedaży nowoczesnych środków chemii budowlanej oraz gospodarczej, których wyjątkowe właściwości zwalczania aktywnych mikroorganizmów, przyniosą rozwiązanie dla problemów współczesnego budownictwa, także energooszczędnego i pasywnego. Jej innowacyjne produkty wykorzystają autorską technologię nanocząstek srebra, miedzi i innych pierwiastków. Środki wytworzone przez firmę zapobiegną powstawaniu wykwitów i spękań powłoki malarskiej, prowadzących do odspajania tynku. Będzie je można stosować do ścian wewnętrznych, elewacji zewnętrznej oraz izolacji termicznej. Skuteczna ochrona właściwości materiałów umożliwi polepszanie parametrów energetycznych budynków.

Firma utworzona przy udziale i wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, obecnie z powodzeniem funkcjonuje już samodzielnie na polskich i zagranicznych rynkach. Park stale otwarty jest na wsparcie spółek w realizowaniu ich dalszych planów rozwojowych.

Omnichip

O firmie

Spółka po wstała w listopadzie 2013 roku. Zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych w formie układów scalonych i PCB. Specjalizuje się w układach do komunikacji radiowej i low-power, znajdujących zastosowanie w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej.

Firma utworzona przy udziale i wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, obecnie z powodzeniem funkcjonuje już samodzielnie na polskich i zagranicznych rynkach. Park stale otwarty jest na wsparcie spółek w realizowaniu ich dalszych planów rozwojowych.

I-Energia

O firmie

Spółka powstała w listopadzie 2013 roku. Jej celem jest stworzenie sieci odbiorców energii elektrycznej przy wykorzystaniu dodatkowych inteligentnych liczników energii, połączonych z siecią telekomunikacyjną i wspólnym systemem zarządzania. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu nowatorskiego sposobu sprzedaży energii elektrycznej, poprzez powiązanie taryf sprzedaży z siecią telekomunikacyjną i bieżącą analizą zużycia prądu. Możliwość analizy on-line zużywanej energii przez odbiorcę końcowego pozwoli mu wpływać na koszty działalności.

LGBS GAZ (dawniej El-Audyt)

O firmie

Spółka powstała w połowie lutego 2014 roku. Została stworzona, aby poprawiać efektywność energetyczną dużych obiektów przemysłowych oraz nieruchomości komercyjnych. Dlatego też świadczy kompleksowe usługi optymalizacji zużycia energii elektrycznej w tych obiektach, dążąc do jak największej efektywności i energooszczędności.