Bez kategorii

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema, edycja 2022 – zaproszenie do udziału w konkursie

Wspólnie z Politechniką Wrocławską serdecznie zapraszamy młodych naukowców do wzięcia udziału w drugiej edycji międzynarodowego konkursu o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską. W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy mający nie więcej niż 40 lat (urodzeni w 1982 roku lub później), związani z uczelnią lub ośrodkiem badawczym

Konferencja: „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”

21 września 2022 odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego! Jesteśmy świadkami największych zmian w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Zgodnie z zapowiedziami już niebawem roku zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz